Бібліотека Шевченка

Особиста бібліотека Тараса Шевченка

Відвідуючи меморіальні музеї Гете, Пушкіна, Толстого, кожен звертає увагу на колосальні особисті бібліотеки цих титанів світової культури. Має і український народ подібного велета. Це - Тарас Шевченко. Та український геній не мав, на жаль, подібних умов життя для створення стаціонарної великої бібліотеки, адже не мав не лише палацу, а навіть найскромнішої селянської хатини під солом'яною стріхою, про яку мріяв до останніх днів життя.

Та літературу він любив не менше інших видатних митців слова. І про це свідчать і його щоденник, і листування, і прозові та поетичні твори, які найкрасномовніше оповідають нам про це. Найпершою книгою, яка потрапила до нього, ще малого, було святе письмо - "Біблія" зі Старим та Новим заповітом, Псалтир, який знав напам'ять, "Четьї-Мінеї" (Житія святих).

Його ніколи не покидало бажання створити свою особисту бібліотеку. І, як свідчив сам поет в одній зі своїх поезій, виникло воно ще в ранньому дитинстві, в часи кріпацтва та гіркого сирітства:


Давно те діялось. Ще в школі,
Таки в учителя-дяка,
Гарненько вкраду п'ятака -
Бо я було трохи не голе,
Таке убоге - та й куплю
Паперу аркуш. І зроблю
Маленьку книжечку...
(V, 63)

І чиї ж твори заносив майбутній поет до цієї першої своєї саморобної книжечки, художньо оформленої ним "хрестами та візерунками з квітками"? За його ж свідченням, це були твори українського поета-філософа Григорія Сковороди та українські колядки.


Отримавши довгоочікувану волю у 24 роки і ставши "вольноприходящим учеником" Петербурзької Академії мистецтв й улюбленцем свого учителя та наставника професора Карла Брюллова, він користується багатою особистою бібліотекою цього геніального живописця.

Тяжко сказати сьогодні, скільки книг побувало в руках Тараса Шевченка. Були в його житті й такі часи, коли, крім святого письма, йому не дозволяли читати жодної з інших книг. Однак навіть в роки десятирічного вигнання - солдатчини до нього в пустелю потрапляли, завдяки вірним друзям, і твори Гоголя, і Лєрмонтова, і Шекспіра, і Лібельта...

Про невеличку невольничу бібліотечку генія можемо довідатися з "Опису речей і книжок Т.Г.Шевченка", зробленого військовим старшиною Коріним після оренбурзького арешту поета у 1850 році. Нижче подаємо цей вражаючої сили документ, який свідчить про те, що поету-художнику, конфірмованому в солдати, було заборонено не лише писати та малювати, а навіть читати!

1850 р., травня 14. - Опис речей і книжок Т.Г.Шевченка, надісланий начальнику 23-ї піхотної дивізії О.О. Толмачову, прикладений до рапорта виконуючого обов'язки чергового штаб-офіцера П.І. Коріна

К о п и я
Опись вещам и книгам, принадлежащим рядовому Шевченко
Звание вещей и книг Число
Ящик деревянный, неокрашенный, с кистями, красками, бумагами и ключиком 1
К н и г и
Ветхий завет - Библия 1
О подражании Христу 1
Две книги Шекспира 2
Две книги полного собрания сочинений русских авторов  
Сочинения Лермонтова 2
"Евгений Онегин" - сочинение Пушкина 1
Две портфели для бумаг 2

Подлинную подписал исправляющий должность дежурного штаб-офицера войсковой старшина Корин
Означенные по описи вещи получил рядовой Т.Шевченко .
Верно: старший адъютант

Однак і після заслання до Новопетровського укріплення та повторної заборони займатися творчістю Тарас Шевченко продовжував писати і малювати в суворих умовах середньоазіатської пустелі. І протягом семирічного перебування тут встиг знову зібрати собі невеличку бібліотечку, про яку згадує у своєму "Щоденнику" 5 липня 1857 року, збираючись на волю у далеку дорогу: "Із моєї бібліотеки, яку я знаю напам'ять всю і яку вже давно упакував у ящик, не знайшлося книги, гідної бути супутницею мені в моїй радісній самітній мандрівці по Волзі. Рігельманова "История Донского войска" здалася мені занадто старою супутницею, і я упакував її на самий спід. Що ж робити мені без книги в такій повільній спокійній мандрівці, як плавання по Волзі, від Астрахані до Нижнього? Це мене турбувало" (Y,49-50).

Тому так порадували його "три досить товсті книги в сірій старій обгортці" - "Estetyka czyli umnictwo piekne przez Karola Libelta", передані йому польським засланцем С.Пшевлоцьким з Уральська до Новопетровського укріплення. Вони стали великою розрадою поетові під час тривалої його мандрівки. І ці книги Рігельмана та Лібельта, згадані Тарасом Шевченком у його "Щоденнику", ввійшли до його останньої Бібліотеки і зафіксовані в "Описі книгам, що належали Т.Г.Шевченку", складеному одним із його приятелів - українським фольклористом, етнографом та видавцем Данилом Каменецьким вже після смерті поета. До цього списку ввійшло сто десять назв книг, що налічували в загальній кількості близько ста семидесяти примірників. Цей "Опис", на щастя, зберігся і знаходиться сьогодні у Відділі рукописних фондів та текстології Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка Національної Академії наук України (ф.1,459).

  ОПИСЬ КНИГАМ, ПРИНАДЛЕЖАВШИМ Т. Г. ШЕВЧЕНКО
  1. Памятники, изданные Киевскою Временною Комиссиею, 2 т., Киев, 1846-1848, 8°, 2 кн. с автографом
  2. Летопись Самоила Величка, 3 т., Киев, 1848-55, 8°, 8 кн. Перв. т. с автографом
  3. Летописное повествование о Малой России Ригельмана, М., 1847, 8°, 1 кн. с автографом
  4. Южнорусские Летописи, изд. И. Белозерского, т. 1, Киев, 1856, 16°, 1 кн.
  5. Летопись Самовидца, М., 1846, 8°, 1 кн. с автографом
  6. Описание о казацком малороссийском народе и о военных его делах, Симоновского,М., 1847, 8°
  7. Исторические сочинения о Малороссии и малороссиянах, Миллера, М., 1846, 8°
  8. История о Казаках Запорожских. М. 1847, 8°
  9. Краткая история о бунтах Хмельницкого, М., 1847, 8°
  10. Чин Львовского братства. Репротест дворян православного исповедания на Тышкевича. Универсал Могилы к Минскому братству, М., 1847, 8°, 1 кн.
  11. Lud ukrainski przez Ant. Nowosielsckiego, Wilno, 2 кн., 1851, 8°, 1 кн.
  12. История Русов или Малой России, Георгия Конисского, М., 1846, 8°, 1 книга с автографом
  13. Очерк истории Малороссии до подчинения ее царю Алексею Михайловичу, Соловьева, 8°, 1 кн.
  14. Судьба Червоной Руси, М. Смирнова, СПб., 1860, 8°, 1 кн. с надп. автора
  15. Летопись, Гр. Грабянки, Киев, 1854, 1 кн.
  16. Записки о Южной Руси, 2 т., СПб., 1856-1857, 8°, 1 кн. с надписью издателя.
  17. Богдан Хмельницкий, Н. Костомарова, 2 т., СПб., 1859, 8°, 2 кн. Пер. том с автографом
  18. Повісті Гр. Квітки, 2 т. СПб., 1858, 8°, 1 кн.
  19. Григорій Квітка і його повісті, П. Куліша, СПб., 1858, 16°, 1 кн.
  20. Народні оповідання, М. Вовчка, СПб., 1858, 16°, с надписью автора
  21. Украинские народные рассказы, М. Вовчка. Перев. Тургенева. СПб., 1859, 16°, 1 кн.
  22. Чорна рада, П.Куліша, СПб., 1847, 8°, 1 кн. с надписью автора
  23. Хата, изд. П.Кулиша, СПб., 1860, 16°, 1 кн. с надписью издателя. Еще одна книга.
  24. Що було на серці, А. Афанасьева, СПб., 1855, 16°, 1 кн. с надписью автора
  25. Молодик на 1844 г., изд. И. Бецкого, Харьков, 1843, 8°, 1 кн.
  26. Украинские народные песни, изд. М. Максимовича, М., 1834, 8°, 1 кн. с надписью издателя
  27. Малороссийские и Чер(во)норусские народные думы и песни, изд. Лукашевича, СПб., 1836, 8°, 1 кн.
  28. Сборник украинских песен, изд. М. Максимовича, Киев, 1849, 8°, 1 кн. с надписью издателя
  29. Народные южнорусские песни, изд. А. Метлинского, Киев, 1854, 8°, 1 кн.
  30. Дни и месяцы украинского селянина, М. Максимовича, М., 1856, 8°, 1 кн.
  31. Путешествие по св. местам, Григоровича-Барского, СПб., 1778, 4°, 1 кн. с автографом
  32. Историко-статистическое описание Харьковской епархии, отд. 1, М., 1852, 8°, 1 кн.
  33. Граматика, Кулиша, СПб., 1857, 16°, 1 кн. с автографом .
  34. Указатель источников для изучения Малороссийского края, Лазаревского, СПб., 1856, 8°, 1 кн.
  35. Несколько слов о Юго-Западной Руси, Киев, 1859, 8°, 1 кн.
  36. Голос на Юго-Западной Руси, Киев, 1860, 16°, 1 кн.
  37. Основа, 1861, № 1, 1 кн.
  38. Украинская Литературная летопись за 1856 г., 8°, 2 кн.
  39. Украинская Литературная летопись за 1857 г., 8°, 1 кн.
  40. История о донских казаках, Ригельмана, М., 1846, 8°, 1 кн. с автографом
  41. Жизнь князя Андр. Мих. Курбского в Литве и на Волыни, 2 т., Киев, 1849, 4°, 2 кн.
  42. Мертвые души, Н. Гоголя, 2 т., М., 1846, 55, 8°, 2 кн. 1-7, с автографом
  43. Семейная хроника и воспитание, С. Аксакова, 2 ч., М., 1856, 8°, 1 кн. с надписью автора
  44. Детские годы Багрова-внука, М., 1858, 8°, 1 кн. с надписью автора
  45. Разные сочинения, Аксакова, М., 1858, 8°, 1 кн.
  46. Сочинения Т. Н. Грановского, 2 т., М., 1856, 8°, 2 кн.
  47. Сочинения В. Белинского, 5 т., М., 1859- 60, 8°, 5 кн.
  48. Повести и рассказы, И. Тургенева, 3 ч., СПб., 1856, 8°, 3 кн. с надписью автора
  49. Записки охотника, Тургенева, 2 т., СПб., 1859, 8°, 1 кн. с надписью автора
  50. Петербургский сборник, СПб., 1846, 8°, 1 кн. с автографом
  51. Стихотворения Кольцова, 2 экз., СПб., 1846 и 1857, 8°, 2 кн. Экз. 1846 г. с автографом
  52. Стихотворения Н. Огарева, М., 1856, 8°, 1 кн.
  53. Стихотворения Полежаева, М., 1857, 8°, 1 кн.
  54. Шиллер в переводе русских писателей, 8 т., СПб., 1857-60, 16°, 8 кн. с надписью автора
  55. Стихотворения Я. Полонского, СПб., 1855, 8°, 1 кн.
  56. Отголоски, стихотворения Н. Гербеля, СПб., 1858, 8°, 1 кн. с надписью автора
  57. Король Лир. Перевод А. Дружинина, СПб., 1858, 8°, 1 кн.
  58. Князь Вл. А. Старицкий. Трагедия А. Ярославцова, СПб., 1858, 8°, 1 кн. с надписью автора
  59. Свои люди - сочтемся, Островского, 8°, 1 кн.
  60. Горькая судьбина, А. Писемского, СПб., 1860, 8°, 1 кн. с надписью автора
  61. Русские легенды, изд. А. Афанасьева, М., 1859, 1 кн.
  62. Русские песни, Н. Цыганова, М., 1834, 16°, 1 кн. .
  63. Пово и Mapa. Сербская поэма, пер. Щербины, М., 1860, 8°, 1 кн. с надписью переводчика
  64. Рафаэлева Сикстинская мадонна, А. Никитенко, М., 1857, 8°, 1 кн. с надписью автора
  65. О времени происхождения славянских письмен, О. Бодянского, М., 1855, 8°, 1 кн. и атлас снимков
  66. Начало Руси, Н. Костомарова, СПб., 1860, 1 кн.
  67. Литовское племя и отношение его к русской истории, Н. Костомарова, 8°, 1 кн.
  68. Сын. Рассказ Н. Костомарова, 8°, 1 кн.
  69. Повесть о Борисе Годунове и Дмитрии Самозванце, П. Кулиша, СПб., 1857, 16°, 1 кн.
  70. Путешествие по Полесью и Белорусскому (краю), Н. Шпилевского, СПб., 1858, 8°, 1 кн. с надписью издателя
  71. Мозырщина, Н. Шпилевского, 8°, 1 кн. с надписью автора
  72. Очерк истории Нижнего Новгорода, 2 ч., Нижний, 1857, 8°, 1 кн.
  73. Смерть Ярополка Изяславича, Соловьева (1086), 8°, 1 кн.
  74. Памятники старинной русской литературы, вып. 2, СПб., 1860, 4°, 1 кн. с надписью редактора
  75. Слово о полку Игоревом, изд. Грамматика, М., 1823, 8°, 1 кн.
  76. Слово о полку Игореве, изд. Максимовича, Киев, 1837, 16°, 1 кн.
  77. Игорь - князь Северский. Поэма. Перевод Н. Гербеля. СПб., 1855, 8°, 1 кн.
  78. Русские песни, собранные П. Якушкиным, СПб., 1860, 8°, 2 кн. с надписью собирателя
  79. Путевые письма, П. Якушкина, СПб., 1860, 8°, 1 кн. с надписью автора
  80. Очерк истории русской поэзии, А. Милюкова, 1847, 8°, 1 кн. с автографом
  81. Лирическая поэзия последователей Пушкина, Н. М. Языкова, М., 1859, 8°, 1 кн.
  82. Магазин землеведения и путешествия, изд. Н. Фролова, т. 1, 3, 4, М., 1852-55, 8й, 3 кн.
  83. Дневник кам.-юнк. Берхгольца. Перевод Н. Аммона, 3 ч., М., 1857-60, 8°, 3 кн.
  84. Собрание важнейших памятников по истории древнего русского права, СПб., 1859, 8°, 1 кн. с надписью издателя
  85. Библия, СПб., 1824, 8°, 1 кн. с автографом Передана по воле Т. Г-ча, Марье Александровне Маркович
  86. Сказание о гетмане Петре Конашевиче-Сагайдачном, М. Максимовича, 1850.
  87. Современная теория финансов, Шилля, СПб., 1860, 8°, 1 кн.
  88. Способ гравировать крепкой водкою, СПб., 1805, 16°, 1 кн.
  89. Отчет Академии художеств 1859-60, СПб., 1860, 8°, 2 экз.
  90. Отчеты и занятия о изданиях Археографической комиссии за 25 л., СПб., 1860, 8°, 1 кн. с автографом
  91. Отчет о третьем присуждении наград гр. Уварова, СПб., 1859, 8°, 1 кн. с автографом
  92. Новейший отборный российский песенник, М., 1827, 8°, 1 кн.
  93. Начальное учение человеком, М., 1855, 16°, 1 кн.
  94. Русская азбука для народных школ, СПб., 1860, 8°, 1 кн.
  95. Азбука по новому способу архимандр. Викторина, СПб., 1860, 8°, 1 кн.
  96. Народное чтение, 1859, № 6, 1860, № 1, 2, 3 - 6
  97. Отечественные записки, 1858, №№ 11 и 12, 2 кн.
  98. Современник, 1860, № 1, 1 кн.
  99. Русский вестник, 1859, № 18, 1 кн.
  100. Руководство для сельских пастырей, 1860, №№ 43-52
  101. Северная пчела, 1860, № 206
  102. Русский инвалид, 1860, № 142
  103. Альбом, чистый, с автографом
  104. Estetyka czyli umnictwo piekne, przez K. Libelta, 3 t., St.-Petersburg, 1854, 8°, 3 кн.
  105. Poezie I. B. Zaleskiego, t. 3, 4, Petersburg, 1852, 24°, 1 кн.
  106. Poezie Ant. Sowy, Petersburg, 1858, 8°, 1 кн. с надписью автора.
  107. Hrabia na Watorach, przez Wl. Syrokomle, Wilno, 1856, 16°, 1 кн.
  108. Powiastki i Basni, I. Jolhowieza, 3 t. Zitomierz, 1860, 8°, 3 кн.
  109. Elementarn dla chlopiom wiejsckich sail przez I. K. Gregorowiza, Worozosna, 1860, 8°, 1 кн.
  110. Pielgrzym na Dobrowilne zyli nauki wiejskie, Zitomierz, 1860, 8°, 1 кн.
  111. Katechism rzymsko-katolicki przez X. Chwaliboga, Zitomierz, 1860, 8°, 1 кн.
  112. Godzina ezytania dzieciom, Zytomierz, 1860, 8°, 1 кн.
  113. Космос. Перев. H. Фролова, 3 кн. (2 ч. и 1 и 2 от З ч.), 1851-1857
  114. Ювенал -2 публичн. лекции H. M. Благовещенского
  115. Кобзарь, Т. Г. Шевченка, 1860

Книги эти переданы 4 июня 1861 года для хранения Федору Ивановичу Черненку.
Михаил Лазаревский
Все двести рублей за книги Т. Г. Шевченка из петербургской громады получил М. Лазаревский

На жаль, доля і цієї Останньої Шевченкової бібліотеки, як і доля її власника, склалася трагічно, адже ніхто насьогодні не може сказати, чому не вдалося її зберегти нащадкам? І ніхто в світі до цього часу не зміг розкрити подальшу долю Особистої бібліотеки українського генія. Автор проекту зробив лише перші кроки на шляху до розкриття окремих її таємниць (про те, що вдалося встановити, йтиме мова в наступних матеріалах сайту). Однак сьогодні можна напевне сказати, що не лише одному дослідникові, а навіть всім науковцям Шевченківських музеїв, які вже багато років шукають книги із Бібліотеки поета, не під силу впоратись самим з цим завданням. У 1861 році врятували цілістність Шевченкової бібліотеки його вірні друзі. Сьогодні друзів-шанувальників Тараса Шевченка в Україні та за її межами стало незрівнянно більше. І лише спільними зусиллями вдасться з'ясувати: чому, коли і при яких обставинах було розпорошено останню Шевченкову бібліотеку. Невже ми і сьогодні, слідом за нашими попередниками будемо і далі повторювати: "Подальша доля Шевченкової бібліотеки невідома".

Тому шукаємо підтримки в наших пошуках у всіх, хто бажає нам допомогти, у працівників всіх бібліотек України, Росії та ін. держав світу, архівних та музейних працівників, всіх бібліотекарів та найширших кіл шанувальників поета-художника.

Книги з Особистої бібліотеки Тараса Шевченка розпорошені по всьому світу - є вони і в Києві, і в Петербурзі, і в США, і в інших невідомих нам місцях. Хто уважно подивиться у поданий нами "Опис", зверне увагу, що майже половина цих книг позначена автографом Тараса Шевченка або дарчим написом йому авторів книг, перекладачів, видавців, редакторів, збирачів пісень. І це вселяє ще більшу надію в те, що Бібліотеку Тараса Шевченка буде знайдена і повернеться на Батьківщину. Віримо у чарівну силу Інтернету, яка з'єднає нас з цілим світом.

Хай відновлена Бібліотека багатостраждального велета української та світової культури стане йому живим пам'ятником як Людині, яка все життя поклала на вівтар свободи та кращого майбутнього свого народу та цілого людства!

Імена учасників цього проекту (окремих осіб, а також бібліотек, архівів та інших установ), котрі допоможуть нам у пошуках Бібліотеки Тараса Шевченка, будуть занесені до Золотої Книги України та відповідно винагороджені.


Зінаїда Тарахан-Береза
провідний науковий співробітник Шевченківського національного заповідника у м.Каневі,
кандидат філологічних наук