Поезія


Поставлю хату і кімнату, 
Садок-райочок насаджу. 
Посиджу я і походжу 
В своїй маленькій благодаті. 
Та в одині-самотині 
В садочку буду спочивати. 
Присняться діточки мені, 
Веселая присниться мати, 
Давнє-колишній та ясний 
Присниться сон мені!.. і ти!.. 
Ні, я не буду спочивати, 
Бо й ти приснишся. І в малий 
Райочок мій спідтиха-тиха 
Підкрадешся, наробиш лиха... 
Запалиш рай мій самотний. 

27 сентября [1864 
С.-Петербург]

До перелiку