Листи Шевченка


Прочитайте і завтра вранці пришліть

Примiтки:

Подається за автографом – написом олівцем у зошиті перед початком другої редакції поеми «Марія» (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 22, арк. 14). Лист атрибутується і вводиться до зібрання творів уперше. Можливо, рукопис поеми «Марія» Шевченко давав читати В. В. Тарновському (старшому). Зберігся його недатований лист до Шевченка, в якому він негативно оцінює прочитаний ним у рукописі Шевченків твір [Листи до Тараса Шевченка. – С. 141 – 142]. У листі І. С. Тургенева до М. О. Маркович від 6 січня 1860 р. також є згадка про те, що Шевченко «говорят, написал неудачную поэму» [Листи до Марка Вовчка. – Т. 1. – С. 146].

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 191 (текст), с. 484 (примітки)

До перелiку