Листи Шевченка


Вручителю сего вручите сало.

Т. Шевченко
На звороті: Благородному Василию Васильевичу малому Тернавскому. В доме Федорова.

Примiтки:

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 207). Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. – К., 1929. – Т. 3. – с. 171. Датується проміжком часу між приїздом В. В. Тарновського до Петербурга та від’їздом Шевченка в Україну.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 183 (текст), с. 470 (примітки).

До перелiку