Листи Шевченка


Любий мій Василь Васильевич!

Якби не трапилися ви або я до вас не заїхав, то довелося б мені в Москві захряснуть на безгрішші. А тепер, спасибі вам і моїй неледачій долі, тепер я в Петербурге, неначе в своїй господі. Вчора бачився я з вашим батьком і матер'ю і з моєю кумасею. Ви їх ще не швидко побачите дома. Посилаю вам з братом вашим письмо оце і по четыре экземпляра моєї роботи, а один любому невеличкому Горленяткові. Перешліть йому, будьте ласкаві. Та напишіть, щоб воно не забувало обіцянки. Як побачите Іванишева і Селіна, то поцілуйте їх за мене. Нехай вам Бог помага на все добре.

Щирий ваш Т. Шевченко

Примiтки:

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 208). Вперше надруковано в журналі «Киевская старина» (1883. – № 2. – С. 406) з помилковою атрибуцією адресата як В. В. Тарновського-старшого. Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. – СПб., 1911. – Т. 2. – С. 431 (з тією ж помилковою атрибуцією). Якби не трапилися ви або я до вас не заїхав… – По дорозі з Прилук до Конотопа 20 – 21 серпня 1859 р. Шевченко відвідав Качанівку – маєток своїх давніх знайомих Тарновських. Тут він зустрівся із сином господаря, В. В. Тарновським-молодшим, і позичив у нього гроші на дорогу до Петербурга [Н. М. В Качановке // Киевская старина. – 1897. – № 2. – с. 33 – 35]. Вчора бачився я з вашим батьком і матер’ю і з моєю кумасею. – В. В. Тарновський-старший, його дружина Тарновська Людмила Володимирівна (? – 1898) та сестра Тарновська Надія Василівна перебували у цей час у Петербурзі. Посилаю вам з братом вашим письмо оце і по четыре экземпляра моєї роботи… – Шевченко мав намір передати свого листа і відбитки офортів з братом адресата Тарновським Володимиром Васильовичем (1839 – 1917), на той час студентом Московського університету. Однак Володимир Тарновський уже поїхав тоді з Петербурга, й листа переслала синові Л. В. Тарновська, про що є її власне свідчення: «Посылаю тебе письмо Шевченки, которое он принес тогда, как Володя уже уехал» [Дорошкевич О. Шевченко в приватному листуванні // Записки Історично-філологічного відділу УАН. – К., 1926. – Т. 7-8. – с. 377]. …один любому невеличкому Горленяткові. – Комусь із дітей Горленків, які жили в сусідній з Качанівкою Іваниці, можливо, Горленку Василеві Петровичу (1853 – 1907), майбутньому українському літературознавцеві, фольклористу й мистецтвознавцеві. Як побачите Іванишева і Селіна… – Через В. В. Тарновського, який після канікул мав повернутися до Києва, Шевченко передав вітання своїм знайомим, професорам Київського університету Іванишеву Миколі Дмитровичу (1811 – 1874) та Селіну Олександру Івановичу (1816 – 1877).

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 186 (текст), с. 476 – 477 (примітки).

До перелiку