Листи Шевченка


В Правление Императорской Академии художеств
художника Тараса Шевченка

Прошение

Покорнейше прошу правление Императорской Академии художеств выдать мне вид на проезд в губернии: Киевскую, Черниговскую и Полтавскую, сроком на пять месяцев, для поправления здоровья и рисования этюдов с натуры.

Художник Т. Шевченко

Примiтки:

Подається за оригіналом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 250, арк. 1). Рукопис невідомої особи з підписом Шевченка «Художник Т. Шевченко». Вперше надруковано в «Записках Наукового товариства імені Шевченка» (Т. 119-120. – с. 68). Вперше введено до зібрання творів: Шевченко Т. Повне зібр. творів. – К., 1929. – Т. 3. – с. 169. …прошу правление Императорской Академии художеств выдать мне вид на проезд… – Шевченко, перебуваючи після звільнення із заслання під поліцейським наглядом, не мав права виїхати в Україну без Дозволу міністра імператорського двору і начальника III відділу. 23 травня 1859 р. В. А. Долгоруков дав дозвіл на виїзд і розпорядження встановити над поетом нагляд під час подорожі: «Уведомить, что препятствий нет, а между тем о наблюдении за Шевченкою предварить местное жандармское начальство» [Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. – С. 316].

Т. М. Різниченко

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 235 (текст), с. 545 (примітки).

До перелiку