Листи Шевченка


И вчера не мог и сегодня не могу насладиться вашим лицезрением, всемилейшая Наталия Борисовна. В субботу вечером, непременно, буду вас лично благодарить за фотографии, которые вы вручите сегодня вручителю сей неуклюжей и притом лаконической записки.

Искренний ваш Т. Шевченко
На звороті:
Высокоблагородной Наталии Борисовне Сухановой.
В Большой Конюшенной. Дом Мятлевой.

Примiтки:

Подається за першодруком: Шевченко Т. Повне зібр. творів. – К., 1929. – Т. 3. – с. 170, де лист надруковано за автографом, нині не відомим. Суханова Наталія Борисівна – поміщиця з Воронежчини, в петербурзькій квартирі якої збиралися відомі письменники та художники – І. С. Тургенев, Я. П. Полонський, А. М. Майков, М. Ф. Щербина, І. К. Айвазовский, М. С. Пименов, 1.1. Соколов та ін. За свідченням К. Ф. Юнге в листі до О. П. Новицького, це була «богатая барыня, которая разыгрывала меценатку и отчасти лезла в аристократию, но была очень пустая женщина» [Шевченко Т. Повне зібр. творів. – К., 1929. – Т. 3. – С. 831]. Шевченко познайомився з нею 1858 р. через родину Толстих, бував у неї вдома, намалював і подарував їй портрети її синів Бориса та Гаврила, давав уроки малювання синові Борису. Н. Б. Суханова придбала в Шевченка кілька його малюнків. …буду вас лично благодарить за фотографии… – На початку знайомства Шевченко подарував Н. Б. Сухановій сепію «Казарма» – один із кращих своїх малюнків періоду заслання (протягом тривалого часу його місцеперебування було невідомим, лише у 1980-х роках малюнок виявлений У приватній колекції і опублікований І. Я. Зільберштейном у журналі «Огонек» (1984. – № 11. – С. 24). Коли згодом Шевченко попросив повернути йому цей малюнок для зняття з нього копії, Н. Б. Суханова відмовилась це зробити й взялася сама замовити фотознімок. З цього приводу й розпочалося листування Шевченка з Н. Б. Сухановою [Суханов-Подколзин Б. Воспоминание о Т. Г. Шевченке его случайного ученика // Киевская старина. – 1885. – № 2. – С. 238 – 239].

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 181 (текст), с. 467 – 468 (примітки).

До перелiку