Листи Шевченка


І вчора і позавчора не найшов я вас дома. Де це ви гайнуєте, нехай вам Бог допомага. Попросіть у Петра Аркадьевича до осени мой рисунок «Русалки». Я хочу дещо поправить и выгравировать к выставке. Ежели можно, то подателю сего и вручите рисунок та скажіть, коли ви буваєте дома. Бо мені дуже треба побачиться з вами.

Щирий ваш Т. Шевченко 12 апреля.
Як сьогодня не можна, то пришліть завтра раненько рисунок.
На звороті: Высокоблагородному Николаю Яковлевичу Макарову.

Примiтки:

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 182). Рік написання встановлюється за змістом (згадка про підготовку до виставки в Академії мистецтв). Вперше надруковано в журналі «Зоря» (1896. – № 5. – С. 87). Вперше введено до збірника творів у виданні: Шевченко Т. Твори: В 2 т. – СПб., 1911. – Т. 2. – С. 429, де лист помилково віднесено до 1859 р. Попросіть у Петра Аркадьевича до осени мой рисунок «Русалки». – У березні 1859 р. П. А. Кочубей, на той час офіцер у Петербурзі, замовив Шевченкові чотири картини олійними фарбами. Для однієї з них – «Як русалки місяць ловлять» – Шевченко виконав малюнок сепією з білилами, що мав стати ескізом для нездійсненого розпису плафона в будинку П. А. Кочубея. Я хочу дещо поправить и выгравировать к выставке. – Йдеться про академічну виставку 1860 р. Офорт за малюнком «Русалки» на ній не експонувався. …мені дуже треба побачиться з вами. – Це прохання було пов’язане із наступним від’їздом М. Я. Макарова за кордон.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 198 (текст), с. 493 (примітки).

До перелiку