Листи Шевченка


Вручи Федорові 25 карбова[нців].

Т. Шевченко

Примiтки:

Подається за автографом (РДАЛМ, ф. 277, оп. 4, № 3, фотокопія – Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 707). Адресат і рік написання встановлюються за змістом. Вперше надруковано в журналі «Русский библиофил» (1914. – № 1. – С. 25. Публікація П. I. Зайцева). Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. – К., 1957. – Т. 6. – с. 212. Федір – Ф. Еристов.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 203 (текст), с. 501 (примітки).

До перелiку