Листи Шевченка


Дай, будь ласкав, позавчорашній та вчорашній № «Пчелы».

Примiтки:

Подається за автографом (ІР НБУВ, ф. III, № 4882). Датується орієнтовно: записку написано на звороті листа Р. Д. Тризни до Шевченка від 30 січня 1861 р., одержаного Шевченком 10 лютого 1861 р. Адресат встановлюється за змістом. Вперше надруковано у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. – К., 1957. – Т. 6. – с. 229. …позавчорашній та вчорашній № «Пчелы». – Йдеться про петербурзьку газету «Северная пчела», № 31 за 8 лютого та № 32 за 9 лютого 1861 р., які могли зацікавити Шевченка в зв’язку з публікацією початку статті «Из Вильно», закінчення якої надруковано в № 33 за п’ятницю, 10 лютого.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 219 (текст), с. 531 (примітки).

До перелiку