Листи Шевченка


Сьогодня посилаю тобі, Федоте, 1000 «Букварів» і оцю квитанцію. Коло 15 февраля получиш ти посилку і зроби з нею так, як я тобі вже писав, або найди десять чоловік добрих людей, та роздай їм по сотні книжечок по 3 карб. сотня. Та зобравши оті сердешні 30 карб., оддай на воскресну школу. А тим часом роби, як сам здоров знаєш. Цілую твоїх діточок. Прощай.

Т. Шевченко Гляди, о кирпі не забудь.
Я весною прибуду до тебе.
На конверті:
В Полтаву, учителю гимназии его благородию Федоту Леонтьевичу Ткаченку.

Примiтки:

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 200). Вперше надруковано в журналі «Древняя и новая Россия» (1875. – № 6. – С. 196). Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів. – К., 1929. – Т. 3. – с. 205. …зроби з нею так, як я тобі вже писав… – Див. лист до Ф. Л. Ткаченка від 4 січня 1861 р. Гляди, о кирпі не забудь. – Див. лист до Ф. Л. Ткаченка від 4 січня 1861 р.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 217 – 218 (текст), с. 528 (примітки).

До перелiку