Листи Шевченка


Данило Семенович.

Подателю сего дайте 10 книжек «Кобзаря». Т. Шевченко

Примiтки:

Подається за автографом (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів, ф. 1, № 183). Вперше опубліковано в наукових записках Інституту української літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР «Радянське літературознавство». – 1939. – № 4. – с. 147. Вперше введено до зібрання творів у виданні: Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. – К., 1957. – Т. 6. – с. 205. Подателю сего… – Про кого йдеться – не встановлено.

М. М. Павлюк

Подається за виданням: Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 6, с. 195 (текст), с. 488 (примітки).

До перелiку