Названо на честь


873.jpg

Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, володар Срібної Стели та Диплому “Якість навчання ІІІ тисячоліття” ІХ Міжнародного Академічного рейтингу “Золота Фортуна”,- найстаріший вищий педагогічний навчально-науковий заклад Донбасу, акредитований за ІV рівнем, уже понад 80 років успішно працює в системі освіти України. Випускники ЛДПУ різних років гідно представляють Університет в багатьох сферах життя України. Це академіки та доктори наук, дипломати, держслужбовці, народні депутати, письменники, журналісти, бізнесмени, олімпійські чемпіони. Очолює Університет ректор, доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій із чотирьох педагогічних дисциплін, головний редактор фахового журналу “Освіта Донбасу” Віталій Семенович Курило.


Сучаснй стан Університету

Сьогодні Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка – це великий навчально-науково-виробничий комплекс, у складі якого Інститут економіки та бізнесу, Інститут культури і мистецтв, Інститут фізичного виховання і спорту, Інститут післядипломної освіти, факультети: іноземних мов, історичний, психолого – педагогічний, природно – географічний, української філології, допрофесійної підготовки, 2 відокремлені факультети в Луганськой області – у ровеньках та Старобільску, 39 кафедр, Лисичанський та Стахановський педагогічні коледжі, обласний ліцей, професійний ліцей, навчально – виховний комплекс (початкова школа, гімназія) “Дитяча Академія”, спеціальна музична школа для обдарованих дітей, Алуштинський навчально – методичний та науково – практичний центр, Центр інноваційних технологій, Інститут Грінченкознавства, Українсько – канадський центр “Відродження”, центр педагогічних інновацій. 

На денній, заочній та екстернатній формах навчання в Університеті водночас отримують освіту 11 тисяч студентів. 

Навчальний процес забезпечують понад 500 викладачів, серед них 227 кандидатів наук, доцентів, 33 доктори наук, професори, 12 академіків академій наук України та зарубіжних країн.

Навчально – матеріальна база Університету сьогодні – це 7 навчальних корпусів (з актовими, концертними і спортивними залами), 5 гуртожитків, спортивний корпус, майстерні, віварій, навчально – польовий табір та біостанція, зоологічний, анатомічний, геологічний та історико – археологічний музеї, астрономічна обсерваторія, зимовий ботанічний сад, парк – музей кам`яних скульптур, салон перукарської майстерності, бібліотека з книжковим фондом понад 600 тисяч примірників, інформаційний центр, що забезпечує локальну комп`ютерну мережу Університету та зв`язок із системою Інтернет, інтернет – клуб, центр побутового обслуговування, санаторій – профілакторій на 100 місць, їдальня, 2 кав`ярні, магазин, аптека.

В Університеті існує власна поліграфічна база, видається науковий збірник “Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка”, ліцензований ВАК України за чотирма напрямками (історичні, філологічні, педагогічні та біологічні науки), літературний альманах “Бахмутський шлях”, відновлено видання науково – методичного журналу “Освіта Донбасу”, щомісячно виходять номери університетської багатотиражної газети “Новий погляд”, до сотні найменувань навчально – методичних посібників, підручників та монографій виходять з друку кожного року.

Підготовка фахівців в Університеті ведеться за освітньо – кваліфікаційними рівнями “молодший спеціаліст”, “бакалавр”, “спеціаліст”, магістр” за 70 спеціальностями та спеціалізаціями з таких напрямків: педагогічна освіта, філологія, історія, соціологія, психологія, мистецтво, культура, біологія, хімія, географія, математика, фізика, фізичне виховання і спорт, екологія, прикладна математика, менеджмент, економіка і підприємництво, торгівля.


Офіційний сайт університету

До перелiку